Co powinna zawierać umowa na usługi sprzątania z firmą sprzątającą?

Co powinna zawierać umowa na usługi sprzątania z firmą sprzątającą? Skąd wziąć wzór umowy na usługi sprzątania?

Przed rozpoczęciem współpracy z ekipą sprzątającą w zakresie utrzymania czystości w biurze, należy podpisać umowę pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą. Z czego powinna się składać taka umowa na usługi sprzątania oraz jakie są niezbędne elementy w umowie z firmą sprzątającą.

Jak przygotować umowę na świadczenie usług sprzątania

Umowa zazwyczaj przygotowywana jest na podstawie wizji lokalnej firmy sprzątającej, oferty na sprzątanie i ustaleń pomiędzy Stronami. Szczegółowy zakres czynności na sprzątanie firm i sprzątanie biur ustalany jest podczas spotkania. Na podstawie oględzin i ustaleń przygotowana jest następnie wycena usług porządkowych i oferta. Umowa powinna być zwięzła, wyczerpująca i czytelna. W celu przygotowania umowy można bazować na wzorach dostępnych w Internecie i przystosować ją pod własne potrzeby.

Zakres czynności w umowie na usługi sprzątania

Zakres czynności jest obustronnie ustalany pomiędzy firmą sprzątającą a Zleceniodawcą. Jest głównym elementem umowy zazwyczaj w formie załącznika. W zakresie czynności firmy sprzątającej są wymienione obowiązki, które będą wykonywane w sprzątanym obiekcie, częstotliwość realizowanych prac (np. codziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc, raz w roku) oraz miejsca sprzątania. Sprzątanie biur w brew pozorom jest złożonym zadaniem, w zakres prac mogą wchodzić między innymi: wymiana worków i wyrzucanie śmieci, przecieranie biurek, odkurzanie biura, mycie podłóg, polimeryzacja posadzek, mycie okien, przecieranie drzwi, kaloryferów, klamek, pranie tapicerki meblowej.

Wzór umowy na usługi sprzątania

Wzory umów na umowę sprzątania można bez problemu znaleźć w Internecie. Przetargi na świadczenie usług sprzątania są dostępne w sieci, w postępowaniach pretargowych zazwyczaj można znaleźć między innymi SIWZ, formularz ofertowy oraz wzór umowy na sprzątanie. Oczywiście następnie należy dostosować wzór umowy do konkretnego przypadku i według potrzeb i ustaleń ze Zleceniodawcą. Umowa na usługi sprzątania nie musi być tak obszerna jak np. umowa na roboty budowlane. Musi jednak zawierać zapisy odpowiednio zabezpieczające obie strony.

Zapisy umowy z firmą sprzątającą

Jakie są przykładowe główne paragrafu w umowie? Przede wszystkim umowa powinna zawierać informację pomiędzy kim ma być ona zawarta, w omawianym przypadku jest to firma sprzątająca i Zleceniodawca. Ponadto powinna zawierać: przedmiot umowy, obowiązki firmy sprzątającej, termin obowiązywania umowy, wynagrodzenie i zasady płatności za wykonane usługi porządkowe, informacja o zmianach umowy, ewentualne kary umowne i osoby kontaktowe ze strony Zleceniodawcy i firmy sprzątającej.

Przed rozpoczęciem współpracy z ekipą sprzątającą w zakresie utrzymania czystości w biurze, należy podpisać umowę pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą. Z czego powinna się składać taka umowa na usługi sprzątania oraz jakie są niezbędne elementy w umowie z firmą sprzątającą.